Linkler

Maviyemiş - Blueberry

Maviyemişin Sistematikteki Yeri


 

Vacciniumlar‘ın Botanik Olarak Sınıflandırılması

Alem : Bitkiler alemi
Bölüm : Magnoliophyta
Takım : Ericales
Familya : Ericaceae
Alt Familya : Vacciniaceae
Cins : Vaccinium
Alt cins:1-Oxycoccus...................Vaccinium macrocarpon Ait. (Turnayemişi)
2-Cyanococcus (Maviyemişler)
a-..................................Vaccinium corymbosum L.(Yüksek boylu maviyemiş)
b-..................................Vaccinium ashei Reade (Tavşangözü maviyemiş)
c-..................................Vaccinium angustifolium Ait. (Alçak boylu maviyemiş)
Myrtillus.......................Vaccinium myrtillus L. (Çoban üzümü)

Hemimyrtillus................Vaccinium arctostaphylos L. (Çay üzümü)

Vitis-idaea.....................Vaccinium vitis-idaea L. (Kekreyemiş)

Ayrıca yarı yüksek çalı formundaki maviyemişler (yüksek çalı x alçak çalı melezleri) ve Güney orijinli yüksek çalı formundaki maviyemişler(Vaccinium corymbosum x Vaccinium darrowi melezi) da kültürü yapılan maviyemiş grubunda yer almaktadır.
Yüksek çalı formundaki maviyemişlerden yeni çeşitlerin geliştirilmesi 1900’lü yıllardan önce başlamıştır. Bu amaçla doğal ortamlarda yetişmekte olan iyi tipler selekte edilerek çoğaltılmış ve koleksiyon bahçeleri oluşturulmuştur. Bu çalışmalara Maine, New York ve Michigan’da başlatılmıştır. Çiftlik sahibi olan ve doğadan topladığı iyi tip yabani maviyemişler ile bir bahçe tesis eden bayan Elizabeth White, 1906 yılında bu bahçesi ve tüm imkanlarını Ziraat Mühendisi F.V. Coville’ye sunarak maviyemiş çeşit ıslahı çalışmalarının başlamasını sağlamıştır. Bu çalışmaların başlangıcında Pioneer, Katherine, Cabot ve Rubel gibi birkaç çeşit ıslah edilerek 1920’lerde Amerika’da yeni bir meyve endüstrisinin kurulması sağlanmıştır.

Yüksek boylu çalı formundaki maviyemişler (Vaccinium corymbosum), Güney orijinli yüksek boylu çalı formundaki maviyemişler (Vaccinium australe) ve Alçak boylu çalı formundaki maviyemişler(Vaccinium angustifolium) 4n, Tavşangözü maviyemişler (Vaccinium ashei) 6n, diğer türler ise 2n kromozom sayısına sahiptir (n=12).Modern maviyemiş ıslah programlarında temel hedef olarak,

-Tüketim aşamasında albeniyi artırmak için iri ve daha açık renkli meyveler
-Hasat sonrası raf ömrünü uzatmak için daha sert ve sap çukuru yara izi daha küçük olan meyveler
-Kış soğuklarına dayanıklılık, kurağa dayanıklılık, hastalıklara dayanıklılık, geç çiçeklenme, erken olgunlaşma, yüksek verim ve makineli hasada uyumluluk gibi kriterler dikkate alınarak yeni çeşitler elde edilmiştir.

www.maviyemiş.com Abra® Eğitim ve Gelişim Ürünleri Limited Şirketi tarafından desteklenmekte olup Refik ASLAN tarafından hizmete sunulmuştur. Refik ASLAN 2003 yılından bu yana maviyemiş ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların bir parçası olarak, Giresun İli-Bulancak İlçesi-Eriklik Köyü sınırları içinde oluşturulan 23 dönümlük kapama bahçe içinde 10 dönümlük maviyemiş parseli kurulmuştur. Parsel; maviyemişin bölgeye ve ülkemize tanıtımı amacıyla, meyvenin tarım tekniğine uygun olarak tesis edilmiş olup, bahçede sertifikalı organik maviyemiş üretimi ve maviyemiş çeşitlerinin fidan üretim çalışmaları yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri

Maviyemiş Bahçesi

Eriklik Köyü - Bulancak - Giresun

TÜRKİYE

 

"abra® maviyemiş" fidan & ürün satış

Sn:Refik ASLAN

Tel: 0 532 293 96 74

Ulaşım